En vanlig person i USA konsumerar varje dag mer än sin egen kroppsvikt i produkter, totalt sett.

Om vi ska klara klimatkrisen utan att bromsa konsumtionen så måste vi globalt uppföra 24 vindkraftverk i timmen (eller motsvarande förnybar energi) konstant i många år framöver.

Den globala handeln med varor och tjänster ökade under 00-talet med hela 28 procent.

Detta enligt den årliga rapporten från Worldwatch Institute som finns här.

Andra om rapporten: MA, SR, ETC, EM. Intressant? Andra om: ,ekonomi, , , ,

Göran Hådén