Som jag nämnde i ett inlägg i en vit jul-bloggen så glömmer vi snabbt, nu under rådande ekonomiskt svajiga tider,  förra årets klimatdebatt med stigande temperaturer och läskiga framtidsutsikter. Nu låter det ibland som om det är pga av att så många deltagit i den köpfria dagen eller haft köpstop 2008 som den ekonomiska oron är här. Har en köpfri dag haft en sådan inverkan? Knappast.  Och diskussionen om vad vi nu skall ta oss till har precis börjat. Ska vi konsumera oss ur krisen. Mer julklappar för att rädda världen? Eller skall vi försöka vara konstruktiva och se om det finns en annan väg att gå? Har vi inte redan konstaterat att varken vi eller miljön blir så mycket gladare av det ständigt ökande konsumtionstempot?Jag tycker det.

Efter att ha sett Manufactured Landscapes (IMDB, Wikipedia) så känner jag mig ganska övertygad om att mer prylar i mitt liv inte bidrar till någon ökad livsglädje för personerna i fabrikerna i Kina. Och efter att ha sett Storry of Stuff så känner jag mig också övertygad om att tilltron till ständigt ökad tillväxt genom fler och fler, snabbare och snabbare inköp, får oss att göra så dumma saker som att medvetet skapa produkter med kort livslängd, för ju snabbare vi slänger den ju snabbare kan vi köpa en ny, och ja! Rädda världens ekonomi!

Nej jag tycker Birger Schlaug ger bra svar på tal när Jonas Frycklund, från Svenskt Näringsliv, skriver att vi konsumtionskritiker har tystnat. Jag tar och citerar Schlaug:

”För det femte utgör överkonsumtionen, det vill säga en stor del av den materiella konsumtion vi i den redan rika delen av världen ägnar oss åt, det största hotet mot klimat och miljö. För det sjätte tycks vi, enligt forskarna, inte ens bli lyckligare av att konsumera i allt snabbare takt, för det sjunde är det hysteriskt att mäta ett lands välfärd i flödet mellan naturresurser och soptippar…”

Avslutningsvis vill jag tipsa om Kvällsöppet med Ekdal nu på onsdag kl 22.40 som kommer handla om samma debatt. Klimatbanta eller shoppa oss in i en ljusare framtid?