En gång började du gå.
Du släppte tingen omkring dig
och kastade dig ut på golvet
utan att hålla i någonting.

Gör om det.
Gör om det!

Ingrid Sjöstrand