Greenpeace ser kopplingen mellan vårt ökade habegär och planetens välbefinnande allt större hälsoproblem. Snyggt och emotionellt.

”This fragile Earth deserves a voice. It needs solutions. It needs change. It needs you.”

Självklart är videon också ett snyggt sätt att motivera folk att skänka pengar, något jag gör via autogiro varje månad. Gör det du med!