Sammanfattning om hur vi behöver främja värderingar som leder till lycka istället för överkonsumtion.

Källor

Boken

Idag skriver TT om hur svårt det är att handla miljöanpassade kläder. Bara för att tillverka en t-shirt i bomull går det åt minst 3000 liter vatten. Enbart mellan år 1997 och 2007 ökade försäljningen av kläder och skor i Sverige med 64 procent.

Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas tre jordklot till om jordens resurser skulle räcka till. Vi kan inte fortsätta att leva på bekostnad av jordens fattiga och kommande generationer.

Ekologiskt och återvinning är bra, men det är viktigare för miljön att minska avfallsmängden från början. Köp mindre och återanvänd mer. Lite kreativitet gör susen! På ickeköpet får vi mer tid och lycka.

Lövet Rustle och hans vänner lär på ett glädjefyllt sätt ut sådan miljökunskap till alla barn mellan 6 och 106 år. Fler affischer, serier, utbildningsmaterial och annat med Rustle the Leaf finns här.

Göran Hådén

Foto © Eva Obenius

Helgen 12-13 juni i Gävle är det dags för Naturskyddsföreningens högsta beslutande organ riksstämman. De 184 000 medlemmarna har tillsammans producerat 91 motioner, varav flera motioner förespråkar minskad materiell konsumtion. Nedan följer min motion om det, som även uppmärksammades i medlemstidningen Sveriges natur.

Lugnare tempo och lättare packning är bra för miljön

Ett av de allvarligaste miljöproblemen är vår överkonsumtion. Det bekräftas bland annat i årsrapporten 2010 från Worldwatch Institute.

Allt fler forskningsrapporter konstaterar nu också att det finns ett starkt samband mellan kortare arbetstid och lägre koldioxidutsläpp. Några lästips är rapporterna ”Tvågradersmålet i sikte?”, ”Europe’s Share of the Climate Challenge” och nya ”The effect of work hours on energy use”.

Köp mindre – lev mer! Det finns ett stort intresse nu för att koppla samman miljöfrågor med livskvalitet, inte bara i samband med kampanjer som En köpfri dag. Bra fördjupning i ämnet finns också på kortarearbetstid.nu

Ny och bättre miljöteknik är givetvis bra att få fram, men det är ju mindre bra när vinsterna med effektiviseringar äts upp av en allt högre konsumtion.

Därför yrkar jag:

att Naturskyddsföreningen verkar för att uppmärksamma positiva exempel på saker som är bra för både miljön och det personliga välbefinnandet

att Naturskyddsföreningen verkar för en minskning av den materiella konsumtionen

att Naturskyddsföreningen verkar för att sprida insikten om att det finns stora fördelar för miljön med en generell arbetstidsförkortning

Utdrag ur styrelsens positiva svar:
”Minskad konsumtion är ett klart budskap från föreningen redan idag” … ”men det finns skäl att lyfta frågan starkare.” … ”Föreningen har i sammanhanget ofta fört fram att många miljöåtgärder kan ha positiva effekter på det personliga välbefinnandet” … Kortare arbetstid är ”sannolikt ett viktigt steg i en hållbar utveckling”.

Göran Hådén

Intressant? Andra om , , , , , politik, samhälle

En vanlig person i USA konsumerar varje dag mer än sin egen kroppsvikt i produkter, totalt sett.

Om vi ska klara klimatkrisen utan att bromsa konsumtionen så måste vi globalt uppföra 24 vindkraftverk i timmen (eller motsvarande förnybar energi) konstant i många år framöver.

Den globala handeln med varor och tjänster ökade under 00-talet med hela 28 procent.

Detta enligt den årliga rapporten från Worldwatch Institute som finns här.

Andra om rapporten: MA, SR, ETC, EM. Intressant? Andra om: ,ekonomi, , , ,

Göran Hådén

Bilder på leksakerna som demonstrerade i Göteborg igår:

Alla foton tagna av Monica Hansen.

Det blev en hel del uppmärksamhet för En köpfri dag igår. Jag smög in en drös länkar i gårdagens inlägg och här gör jag samma sak, med en del av det som tillkommit sedan sist (en länk per ord).

Dessutom var en av frågorna igår i P4:s klassiska program Ring så spelar vi, vilken särskild dag det var idag. Det visste den svarande, och hon och programledaren var rörande överens om att de givetvis skulle delta i En köpfri dag! Ledtråden som de brukar ha i frågans rubrik var ”nävton”, där ”näve” skulle associera till ”hand”.  ”Ton” skulle associeras till tonen ”la”, vilket tillsammans blev ”hand-la”…

Det känns som att En köpfri dags budskap är mer angeläget och uppskattat än någonsin! Tack alla som deltog igår – nu passar vi på att smida medan järnet är varmt och fortsätter ifrågasätta köphysterin – den är ju som mest aktuell nu i julruschen. Om du är med på facebook får du gärna gå med i vår grupp där.

Förra veckan debatterades överkonsumtionens effekter i Kvällsöppet i Tv4. Jag fick då titeln ”konsumtionskritiker” 🙂
Se programmet på Tv4 Play här.

Igår var överkonsumtionen ämnet för hela SVT Debatt. Då var vi också ett antal konsumtionskritiker som kom till tals.
Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

En köpfri dag är helt klart ett debattvänligt ämne!

Imorgon är det dags!

27 november 2009

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

Imorgon, lördag 28 november 2009, firar vi En köpfri dag! Att inte köpa något är för vissa enkelt och för andra en rejäl utmaning. Nästan alla rika länder är med och firar, Nordamerika redan idag.

Förr levde vi i alla fall i slit- och slängsamhället. Idag är det snarare köp- och slängsamhället som gäller. Enbart mellan år 1997 och 2007 ökade konsumtionen av kläder och skor i Sverige med 64 procent.

Shopping tvingar oss att förvärvsarbeta mer för att ha råd med alla statusprylar. Aldrig får vi vara nöjda med det vi har. Reklamen ser till att ständigt väcka vårt begär efter mer.

Glädjen över den inköpta varan försvinner ofta fort. En studie som ifjol publicerades i den vetenskapligt ansedda tidskriften Science visar att det inte finns något samband alls mellan hur mycket pengar människor lägger på personlig konsumtion och hur lyckliga de känner sig.

Vår överkonsumtion är dessutom en av de största orsakerna till miljökrisen. Ju fler prylar som produceras, desto mer naturresurser förbrukas och desto större blir utsläppen.

Vissa shoppar så mycket att de blir köpberoende och det finns till och med tonårstjejer som prostituerar sig för att ha råd att hänga med i köphetsen.

Att jämföra sig så mycket med andra är ingen bra lyckostrategi. Däremot visar forskningen att det är bra för lyckan att engagera sig i något meningsfullt, som En köpfri dag.

Handla genom att inte handla!

Köp mindre! Mvh EU

23 november 2009

Nu har EU:s stora kampanjvecka ”Europa minskar avfallet” dragit igång. Kampanjen framför att vi bör köpa färre prylar och ger en rad tips på hur det kan gå till. EU vill ju fortfarande ha ökad konsumtion för tillväxtens skull, men miljödelen av EU får samtidigt dra i motsatt riktning…

Sverige är det i alla fall Naturvårdsverket som sköter kampanjen. Bland annat har man producerat den här propagandafilmen, som ska lära folk att bara köpa hälften så mycket prylar:

Det är annat än Svenskt näringslivs julsaga om vad som händer den som inte konsumerar ordentligt…

Köp mindre – lev mer!

17 september 2009

Vodpod-video är inte längre tillgängliga.

Göran Hådén

Jag tänkte bara åter lyfta fram filmen Surplus som kom ut 2003 och som fortfarande är värd en titt, inte bara för dig som missat den utan också för oss som sett den flera gånger.

Filmen skapades av filmbolaget Atmo. Läs mer om filmen på: http://www.atmo.se/film-and-tv/surplus