Foto © Eva Obenius

Helgen 12-13 juni i Gävle är det dags för Naturskyddsföreningens högsta beslutande organ riksstämman. De 184 000 medlemmarna har tillsammans producerat 91 motioner, varav flera motioner förespråkar minskad materiell konsumtion. Nedan följer min motion om det, som även uppmärksammades i medlemstidningen Sveriges natur.

Lugnare tempo och lättare packning är bra för miljön

Ett av de allvarligaste miljöproblemen är vår överkonsumtion. Det bekräftas bland annat i årsrapporten 2010 från Worldwatch Institute.

Allt fler forskningsrapporter konstaterar nu också att det finns ett starkt samband mellan kortare arbetstid och lägre koldioxidutsläpp. Några lästips är rapporterna ”Tvågradersmålet i sikte?”, ”Europe’s Share of the Climate Challenge” och nya ”The effect of work hours on energy use”.

Köp mindre – lev mer! Det finns ett stort intresse nu för att koppla samman miljöfrågor med livskvalitet, inte bara i samband med kampanjer som En köpfri dag. Bra fördjupning i ämnet finns också på kortarearbetstid.nu

Ny och bättre miljöteknik är givetvis bra att få fram, men det är ju mindre bra när vinsterna med effektiviseringar äts upp av en allt högre konsumtion.

Därför yrkar jag:

att Naturskyddsföreningen verkar för att uppmärksamma positiva exempel på saker som är bra för både miljön och det personliga välbefinnandet

att Naturskyddsföreningen verkar för en minskning av den materiella konsumtionen

att Naturskyddsföreningen verkar för att sprida insikten om att det finns stora fördelar för miljön med en generell arbetstidsförkortning

Utdrag ur styrelsens positiva svar:
”Minskad konsumtion är ett klart budskap från föreningen redan idag” … ”men det finns skäl att lyfta frågan starkare.” … ”Föreningen har i sammanhanget ofta fört fram att många miljöåtgärder kan ha positiva effekter på det personliga välbefinnandet” … Kortare arbetstid är ”sannolikt ett viktigt steg i en hållbar utveckling”.

Göran Hådén

Intressant? Andra om , , , , , politik, samhälle