OBS att datumet (28 nov) som förekommer i filmen gäller för USA och inte för internationella BND som vi firar i Sverige.