Varför skuldsätter vi oss och förstör miljön med fler onödiga prylar, när vi efter en snabb dopaminkick inte blir ett dugg lyckligare? Dessutom prylar som gjorts mindre hållbara för att vi ska köpa nytt oftare. Katarina Bjärvall menar i sin reportagebok om konsumtionssamhället att vi ännu inte förmår tänka tillräckligt långt i tid och rum.

Däremot lär sig våra hjärnor med tiden att inte köpa bara för att reklamen säger att du inte duger som du är, på samma sätt som vi lärt oss att inte börja slåss när vi blir arga. Men marknadsförarna ligger steget före genom allt mer neuromarketing som manipulerar vårt omedvetna. Inget nytt, men kan göras mer träffsäkert idag. Noga utvalda dofter och musik i butiker ska få oss att köpa mer. Tv-serier marineras med produktplaceringar i smyg.

Följ oss på reklamfinansierade sociala medier, uppmanar ”neutrala” public service. Sverige är ett av världens mest reklamtäta länder. Konsumismen genomsyrar vårt tillväxtberoende samhälle – hela vårt sätt att leva och tänka. Vi vill gärna tro att vi är så självständigt tänkande, men det är vi inte.

Bjärvall för en rad samtal med högkonsumerande personer om varför de lever som de gör. Deras svar bär i alla fall spår av den konsumtionskritiska megatrend som svept över Sverige de senaste tio åren, och som nu även börjar påverka vårt handlande.

Hur det fortsätter beror på hur väl vi lyckas stå emot försöken att manipulera våra hjärnor. Medvetenhet är en bra början.

Annonser

I USA och Kanada där Buy Nothing Day startade 1992 har det alltid varit samma dag som Black Friday. Nu när Black Friday blivit större även i Sverige så blir det naturligt för oss att tidigarelägga En köpfri dag från lördag till fredag sista veckan i november.

Därför kommer En köpfri dag 2016 att firas fredag 25 november!

Om du vill vara med och sprida budskapen kan du följa oss på Facebook, Twitter eller mejla oss idéer eller synpunkter till inga.prylberg@gmail.com

Det finns idag bättre möjligheter än någonsin att leva med frivillig enkelhet. Det blir allt billigare att klara basbehoven, samtidigt som var och en har IT-möjligheter som i gårdagens sagor var ren magi. Så har också andelen mycket fattiga i världen minskat kraftigt de senaste årtiondena och världens länder har nu enats om att utrota fattigdomen till år 2030.

Medellönen i Sverige är nu 32 000 kr. De flesta heltidsarbetande i Sverige har konstant sedan 90-talet föredragit kortare arbetstid hellre än högre lön. Hälften kan tänka sig att ha ett köpfritt år med bara inköp av förbrukningsvaror.

Men i praktiken är det lättare sagt än gjort att välja frivillig enkelhet om man redan är inne i ekorrhjulet. Forskning visar att människor med materialistiska värderingar är mindre lyckliga än andra, men det är svårt att gå mot strömmen och praktisera konsekvenserna av att mer inte är samma sak som bättre.

En av de saker människor ångrar mest på sin dödsbädd är att ha strävat för mycket efter att uppfylla andras förväntningar – sådant som inte gjort någon lyckligare eftersom vi aldrig kan bli nöjda om fokus är strävan efter status. Förnöjsamhet skulle även framtvinga nya ekonomiska system som anpassar sig till människa och miljö istället för tvärtom.

De globala hoten må vara större än någonsin, men så är också möjligheterna. Om vi lyckas undvika global kollaps – var hamnar vi då?

Luftgitarr

Nu på lördag 28/11 är det den internationella kampanjdagen En köpfri dag (Buy Nothing Day). En motvikt till Black Friday och köphets inför julen.
     Idag lanserade HUI Research AB robotdammsugaren som deras förslag till årets julklapp. Vårt förslag är luftgitarren!
     – En luftgitarr kan man ha väldigt kul med! Den har ingen negativ miljöpåverkan, kräver ingen skötsel eller förvaring och är dessutom helt gratis! Det säger Patrik Olsson, talesperson för nätverket En köpfri dag i Sverige.
     Här kan du avnjuta en nationalekonom som spelar luftgitarr!

Nu talas det om att en rekordstor julhandel är på gång, men det är siffror som bör tas med ett helt badkar salt.

För det första så handlar siffrorna om hela decemberhandeln, inte bara inköp som har med julen att göra. Påståenden i media som att vi beräknas köpa julklappar för 7600 kr per person är således helt fel.

För det andra var decemberhandelns andel av årets totala handel större förr.

För det tredje så bortser siffrorna från inflationen.

Om årets julhandel ändå blir stor så är det främst för att människor i snitt har relativt mycket pengar de kan spendera nu, inte för att människor skulle blivit mer positiva till att köpa överflödiga prylar.

Det rekord vi kan tala om är snarare att kritiken mot konsumtionssamhället kanske aldrig varit större än nu. I våras svarade halva svenska folket att de till och med kunde tänka sig att ha ett köpfritt år då de endast köpte förbrukningsvaror.

Hälften vill ha köpfritt år

Nu handlar det om att gå från ord till att handla genom att inte handla. Så kan vi istället för mer prylar välja mer fritid eller att ge ett eventuellt överskott till de som verkligen behöver det.

Patrik Olsson
Nationalekonom, beteendevetare och talesperson för En köpfri dag

Läs och spara miljoner!

13 februari 2015

Ej bil, vägmärke

Det finns ett enkelt sätt att bli miljonär – i alla fall för många unga stadsbor. Knepet är att aldrig köpa bil – en trend som är på gång med peak car.

En snittkostnad på 6000 kr i månaden för att äga och köra en bil är vanligt. Det blir en kostnad på över fyra miljoner om du har bil hela ditt vuxna liv. Du kan göra en egen beräkning utifrån dina villkor här.

Kostnaden för alternativen med kollektivtrafik, cykel, tåg, buss, taxi och bilpool eller hyra av bil när du verkligen behöver det, blir högt räknat inte ens en miljon för hela ditt vuxna liv. Du sparar med andra ord över tre miljoner i snitt på att aldrig köpa bil om du är ung idag.

Kostnaden kan förstås variera kraftigt beroende på en rad faktorer, men totalt sett sparar nog du och samhället betydligt mer än tre miljoner. Detta tack vare att en rad kostnader som bilarna orsakar inte är medräknade i kalkylen ovan, eftersom de är svåra att värdera i kronor.

Det handlar bland annat om miljöförstöringen, dödsolyckorna, den dåliga stadsluften som folk dör och lider av, lukten, bullret, all plats som bilvägar och parkeringsplatser tar upp i städerna, att bland det tråkigaste vi gör att sitta i bilkö, all motion du går miste om, all tid du måste lägga ner på att sköta om bilen och hur mycket dyrare bilismen kommer att bli i framtiden.

Många försvarar sin bil med argument som att det är bra att ha när stora saker ska flyttas. Men vid dessa tillfällen kan man ju hyra eller låna en bil, eller gå med i en bilpool där man dessutom kan välja typ av bil efter tillfälle. För vissa är det till och med helt ok att åka flera vändor med kollektivtrafiken om man har tillgång till sådan och det är mycket som ska fraktas. Man behöver ju faktiskt inte heller konsumera så mycket på samma gång. Om man ändå gör det, så kan man ju smidigt frakta stora mängder i väskor på hjul eller cykelkärror.

Som så ofta när vi ska ta ställning till saker så stirrar vi oss blinda på det bästa ögonblicket. Visst kan det kännas skönt att när som helst kunna åka var som helst i en bekväm bil, men vad är det jämfört med alla nackdelar ovan och allt vi inte får råd med när vi lägger så mycket pengar på en bil?

Att befria sig från bilnormen är faktiskt inte så svårt som man kan tro. Desto större utmaning är det att använda de insparade pengarna till något vettigt.

En bra tumregel är att ett överflöd av pengar sänker lyckan om de används till att tjäna så mycket mer pengar som möjligt, eller för inköp av prylberg som förvandlar dig till vaktmästare över dina ägodelar, med rädsla för att förlora det du har.

Däremot kan ett överflöd av pengar vara bra för lyckan om du ser pengarna som en bonus som används till en lagom dos av rätt sorts upplevelser, välgörenhet eller att lönearbeta mindre om du vill och kan.

Att samäga dyra saker som sällan används, är annars ett enkelt sätt att spara pengar, stärka sociala relationer i sitt närområde och samtidigt göra en insats för miljön.

Sprid gärna dessa tips!

Intressant? Andra om , , , klimatet, livsstil, ,

Tio sätt att köpa lycka

18 januari 2015

Max G köpfritt

Flest prylar när hen dör vinner? Nej, forskning visar att materialistiska värderingar inte är något bra recept för lycka. Ju mer du vill äga allt, desto mer äger allting dig och ting tar tid.

Men om pengarna används på rätt sätt så går det faktiskt att öka sitt välbefinnande med pengar, även om man har sina grundbehov tillfredsställda.

Övergripande så bör ett eventuellt överflöd av pengar ses som en bonus som används långsiktigt och till lagom dos av rätt sorts upplevelser, till att dela med sig och till att lönearbeta mindre.

Vanföreställningen att mer är samma sak som bättre är direkt skadlig. Forskning visar till och med att hög lön ofta ger sämre utfört arbete. Däremot ökar prestationen om anställda eller idrottslag får pengar att spendera på varandra.

Det är helt enkelt roligare att ge än att få. Dock oklart om detta faktum skulle kvarstå om vi tog konsekvenserna av det på så sätt att den som ger en gåva tackar istället för tvärtom… 🙂

Folk köper med pengar de inte har...

TIO SÄTT ATT KÖPA LYCKA
Dessa tips är inte rangordnade och baseras lyckoforskning.

1. TRYGGA DINA GRUNDBEHOV
Det enklaste sättet att köpa lycka är förstås om du inte har dina grundbehov tillfredsställda. Det finns exempel på människor som förmår hålla humöret uppe oavsett omständigheter, men det är förstås betydligt enklare om du har mat i magen, tak över huvudet och nödvändiga mediciner.

2. TRYGGA DIN FRAMTID
Investera i sådant som stärker din förmåga att klara kommande kriser som kan hota dina grundbehov. Se till att vara skuldfri och ha en ekonomisk buffert. Små marginaler stressar och gör det svårare att agera långsiktigt. Öka inte dina utgifter även när du kan, för det är mycket svårare att sedan sänka utgifterna igen vid behov. Närma dig frivillig enkelhet.

3. KÖP LAGOM DOS AV RÄTT SORTS UPPLEVELSER
Lagom kan till exempel handla om att köpa massage ibland och mer sällan mer extrema upplevelser som bungeejump. Vad som är rätt för dig känner du själv. Harmoni är ett bra ledord till vardags, men åtminstone en gång i veckan bör du våga kliva ur din bekvämlighetszon.

4. JÄMFÖR DIG INTE MED STJÄRNOR
För vems skull köper du ännu ett nytt modeplagg? Jaga inte ouppnåeliga ideal du möter i media och reklam. Det kommer alltid finnas någon att vara avundsjuk på, så sluta jämför dig med andra – särskilt kändisar. Skillnaden är avgörande mellan att vara lyckad eller lycklig. Tänk noga efter vad som verkligen spelar roll för just dig och fokusera på den konsumtion som behövs för det. Undvik distraherande reklam så här.

5. MINSKA NEGATIV STRESS
För många människor är maskiner som bilen inget som totalt sett sparar tid – tvärtom. Däremot kan du köpa dig tid genom att korta din arbetstid om du vill och kan. Mindre negativ stress ökar utrymmet för fler genomtänkta val som kan minska stressen ytterligare och så vidare i en positiv spiral.

6. FÅNGA DAGEN
Så länge du har råd med dina nödvändiga utgifter, så är det bättre att göra många mindre inköp som förgyller vardagen, än att spara till något stort, eftersom vi vänjer oss snabbt vid det mesta. Det innebär också att det ofta är bättre att jobba mindre varje dag, än att jobba slitsamt mycket och sedan ta en så lång semester att du hinner bli rastlös.

7. SE FRAM EMOT UPPLEVELSER LÄNGRE
Se till att du alltid har varierade upplevelser att se fram emot både på kort och lång sikt. Men boka inte upp dig för så mycket att du inte hinner njuta av upplevelserna innan och efter. Köp upplevelser som konsertbiljetter lång tid innan, så att du kan se fram emot upplevelsen längre.

8. GRÄSET ÄR SÄLLAN GRÖNARE PÅ ANDRA SIDAN
Upptäck smultronställen i din närhet och var närvarande här och nu med alla dina sinnen. Det kan vara minst lika givande som att flyga till Thailand.

9. STÄRK LOKALSAMHÄLLET
Dyra saker som sällan används kan vi inte bara istället hyra och köpa begagnat, utan även äga tillsammans med grannarna. Delandets ekonomi stärker sociala relationer, ökar tryggheten och sparar pengar och miljö.

10. GE
Skänk pengar till vänner, främlingar och välgörenhet. Summan spelar nästan ingen roll för känslan av själva givandet. Till exempel kan du skänka en slant till Max Gustafsons bankgiro 5275-5709 hos Länsförsäkringar, så att Max får råd att fortsätta göra briljanta bilder som den som illustrerar detta blogginlägg överst. Nästa gång kan du sedan använda den här listan över vilken välgörenhet som är mest effektiv.

Det går alltså att köpa lycka till en viss gräns, men generellt sett är inte pengar så avgörande för lyckan. Det enskilt bästa lyckoknepet verkar fortfarande vara skicklig meditation och det tålamod som krävs för att bli riktigt bra på det kan du än så länge inte köpa för pengar.